• English
  • Spanish
  • Arabic
  • Chinese
  • Japanese
  • Korean
  • Norwegian
  • Russian

Contact Us

800-633-5015

service@unithermcc.com

PRODUKTER

PRODUKTER

Ulikt andre produsenter, lager Dekoron Unitherm kun pre-isolerte og varmesporede rør. Dette lar oss dedikere alle våre ressurser til å utforme og bygge moderne materialer til alle dine industrielle bruksområder. Dekoron Unitherm tilbyr et komplett utvalg av produkter for å oppfylle kravene til olje- og gass-, strøm- og mat- og farmasøytindustriene. Bruk inkluderer; damp- og kondensleveringer, prosessanalyse, utslippsovervåking, fleksibel lastings- og avlastingsslanger samt rørsystemer for prosesstransport.